Vi bygger
er trygghet

Byggnadsställningar och väderskydd från Altum skapar trygghet för både människor och fastigheter.

Trygga lösningar
Trygga lösningar

Vi levererar kompletta lösningar för alla branscher som behöver byggnadsställningar och väderskydd. Altums fokus är trygghet i alla led – praktiskt på arbetsplatsen och administrativt i leverans och uppföljning.

Vi arbetar med allt från komplexa konstruktioner för industrin och byggnader med avancerad arkitektur, till mindre projekt som målningsarbeten och renoveringar.

Altum samverkar med branschledande leverantörer och vi har lång erfarenhet av logistik, säkerhetsaspekter och branschanpassningar. Här finns ett gediget kunnande kring lösningar för både människors säkerhet och för byggnaders skydd mot väder och vind under byggprocessen.

Kontakta oss
Altum Service AB
Altum Service AB

Inom Altum Service AB finns lång branscherfarenhet med fokus på alla detaljer som betyder hög kvalitet genom hela projektet: dvs analys, projektering, kalkylering, säkerhet och miljö samt genomförandefasen och demontering. I Altums organisation finns idag ca 50 medarbetare.

Altum är medlem i STIB, Branschförening ställningsentreprenörerna samt Byggföretagen och uppfyller därmed kraven som ställs på ett specialföretag i branschen både i teknisk samt ekonomiskt avseende. Ordning och reda är honnörsorden för verksamheten.

Altum Service AB´s Ledningsgrupp. Fr.v, Philip Tavelin Produktionschef & Platschef Umeå, Jonas Antonsson VD & Platschef Skellefteå, Marcus Nilsson Kalkyl & Försäljningschef, Joacim Ericsson Ägare & Affärsutvecklare.

Kontakta oss
Kvalitet och miljö
Kvalitet och miljö

Altum Service AB arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla servicen till kunderna och hålla högsta nivå på miljöaspekter och den interna arbetsmiljön.

Vi följer ISO 9001:2015 (kvalitetsledningssystem), ISO 14001:2015 (miljöledningssystem) samt OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö).

Kontakta oss
Några uppdragsgivare

Skanska, Peab, OF Bygg, Contractor, Rekab Entreprenad, VNB Byggproduktion, Westinghouse Electrics AB, Swoosh, Tak & Fasad, Bro & Tak, Haga Plåt, Delete Service AB, Plåtslagarna i VB, Tegsbyggen, Grubbe Ventilation, Umeå Entreprenad, L-E Maskin, Cramo, Ramirent, Vattenfall, Åbyns Bygg AB, Selbergs Entreprenad AB, Faradium Bygg Umeå AB, Övik Energi AB, Själevads Bygg AB, Bjurbäcks Bygg & Plåt AB, Rödbackens Bygg AB, Nåiden, Urpiala, Egelby Bygg AB, Nymans Byggservice AB, Swesar Construction AB, Fobta AB, Balticgruppen AB, Skellefteå Kraft AB mf.l.

Fasadställningar
Fasadställningar

Fasadställningar används främst vid nybyggen, renoveringar, fönsterbyten, murningsarbeten, takbyten, saneringsarbeten och liknande. Vi bygger med en s.k. modulställning, vilket ger många möjligheter och stor flexibilitet. Eftersom ställningen är tillverkad av varmförzinkat stål kan Altum lösa alla ställningsbyggen, även där kraven på belastning och stabilitet är mycket höga.

Industriställningar
Industriställningar

Lösningar för industrin kräver ofta individuella anpassningar till komplexa byggnader. Det behövs noggranna uträkningar och ställningsplaner som fungerar ihop med befintliga installationer. Altum har bred erfarenhet av lösningar för olika industrier som exempelvis värmeverk, pappersbruk, stålverk, livsmedelsindustrier samt cement- och betongindustrier.

Murarställningar
Murarställningar

Vid murningsarbeten ställs högre krav på ställningen eftersom den utsätts för större belastning. Den ska klara lastklass 5 (450 kg/m2) och vara anpassad för murningsarbete, bl.a. med mer utrymme för möten så att en kärra med murbruk kan passera fritt. Beroende på typ av arbeten som ska utföras anpassar vi rätt murarställning till kundens byggprojekt.

Intagsbryggor
Intagsbryggor

Intagsbryggan är ofta en praktisk och effektiv lösning vid renoveringar. Intagsbryggan används dels när rivningsmassor lastas ut, dels när nytt byggmaterial bärs in. Byggnadens befintliga trapphus och hissar kan därmed hållas fria och användas som vanligt av boende och besökare.

Trapptorn
Trapptorn

Trapptorn kan både vara en del av byggnadsställningen, som passage mellan olika plan, och fungera enskilt som ett externt trapphus utanpå en byggnad. Vid exempelvis ett stambyte eller en renovering av trapphuset, kan trapptornet vara en tillfällig lösning som säkrar in- och utgång. Beroende på typ av arbeten anpassar vi trapptornet till kundens projekt.

Väderskydd
Väderskydd

Väder och vind är en utmaning för både människor och material, särskilt i nordiskt klimat. Kraven på torra byggen ökar samtidigt som byggtiderna minskar. Dessutom är arbetsmiljön en viktig faktor, omgärdad av många regler. Med ett professionellt utformat väderskydd från Altum får du en stabil och säker lösning som dessutom är flexibel och anpassningsbar för alla typer av byggprojekt.

Ställningsvagn
Ställningsvagn

Perfekt för mindre entreprenörer och privatpersoner. Ställningen monteras enkelt i många olika utföranden. Den levereras komplett med förankringsdetaljer, stegplan, gavelskydd, räcken, trappor och andra nödvändiga detaljer. Vi monterar och demonterar om så önskas. Arbetsytan är 114 kvm. Vagnen är bromsad och körs med B-körkort. Totalvikt 1300 kg, besiktigad och registrerad med hög säkerhet och kvalitet.

Se vår instruktionsvideo

Skyddskassun
Skyddskassun

En skyddskassun är ett avancerat avgränsande skydd som används främst av den tunga industrin. Skyddskassunen anläggs där det finns behov att skydda byggnaden, människor och övrig omgivning vid exempelvis sanering, rivning, renovering, målning och avveckling. Det är en tät konstruktion som gör det enkelt att bygga i undertryck. Arbetet i skyddskassunen pågår samtidigt som verksamheten utanför skyddas och kan fortlöpa utan hälsorisker och störningar. Vår senaste erfarenheter är en större skyddskassun (ca 3 000 kubikmeter), vid avveckling av en svensk kärnkraftreaktor.